RODO, POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

 

1. INFORMACJE OGÓLNE

1. Sklep internetowy Dotyk Kreacji działa zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”  (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. „O świadczeniu usług drogą elektroniczną” (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Właścicielem sklepu i administratorem danych jest Anna Sornek-Dubak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Dotyk Kreacji Anna Sornek-Dubak z siedzibą przy ul. Rolna 31, 43-100 Tychy, NIP 6462331295, REGON 363433427, adres poczty elektronicznej: sklep@dotyk-kreacji.pl, zwanego dalej Sprzedającym/Usługodawcą.

3. Użytkownik korzystający ze strony sklepu internetowego jednocześnie wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszej Polityce prywatności.

4. Polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu sklepu internetowego.

2. RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201616/9 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95I46IWE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO)  informujemy:

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Pracownia Dotyk Kreacji Anna Sornek-Dubak, ul. Rolna 31, 43-100 Tychy

2. Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. I RODO

3. Użytkownik dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu:

  3.1. Prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną, rejestracji konta w sklepie internetowym, zawarcia umowy sprzedaży i/lub umowy o wykonanie usługi i realizacji zamówienia.

  3.2. Dla potrzeb realizacji wysyłki zamówionego towaru dane osobowe mogą być udostępnione Poczcie Polskiej i firmom przewozowym.

4. Odmowa podania danych osobowych przez Użytkownika uniemożliwia realizację zamówienia.

5. Użytkownik ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania, zmiany, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, czy usunięcia.

6. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych, które traktuje poufnie i nie udostępnia osobom trzecim oraz do dochowania należytej staranności w celu zabezpieczenia tych danych.

7. Użytkownik może również wyrazić dodatkową zgodę na otrzymywanie od Administratora materiałów reklamowo-promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

8. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres realizacji zamówienia w sklepie internetowym Dotyk Kreacji oraz przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z realizacją zamówienia - przez okres na jaki przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie dokumentacji.

9. Dane Użytkownika nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

10. Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu do dalszego przetwarzania danych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych - do jej cofnięcia. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

11. Użytkownik w sprawach związanych ze swoimi danymi osobowymi może kontaktować się pod adresem e-mail: sklep@dotyk-kreacji.pl lub przesłać korespondencję na wskazany powyżej adres siedziby Administratora. 

12. W razie uznania przez Użytkownika, że jego dane przetwarzane są w sposób niezgodny Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 


3. PLIKI COOKIES

1. Pliki cookies (ang. ciasteczka) to dane informatyczne, w szczególności małe pliki tekstowe, tworzone przez stronę internetową, a następnie zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkowników (np. komputerze, tablecie lub telefonie) podczas jej przeglądania.

2. Podczas przeglądania strony sklepu internetowego, stosownie do udzielonej zgody i konfiguracji przeglądarki, na komputerze Użytkownika (lub innym urządzeniu końcowym) może zostać zapisany jeden lub więcej plików cookies.

3. Sklep internetowy używa tymczasowych plików cookies wyłącznie do prawidłowego utrzymywania witryny, dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony.

4. Pliki cookies mogą być również wykorzystane do gromadzenia anonimowych danych statystycznych, pozwalających zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

5. Możliwa jest konfiguracja aktualnie używanej przeglądarki internetowej w sposób, który zablokuje zapisywanie plików cookies dla wybranych lub wszystkich stron internetowych.

6. Całkowite wyłączenie stosowania cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności sklepu internetowego, które wymagają instalacji plików cookies, a tym samym spowodować utrudnienia w korzystaniu ze sklepu.


Top